Στέλλα Ασδέρη

«Η Οργανωτική Επιτροπή για την ενίσχυση των βιβλιοθηκών: ένα υπόδειγμα δικτύωσης βιβλιοθηκών στην Ελλάδα​. Οι Δράσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης»

 Η κρίση στο χώρο των βιβλιοθηκών εντείνει την ανάγκη αλληλοβοήθειας και διαμοιρασμού των γνώσεων μεταξύ των βιβλιοθηκονόμων. Η Οργανωτική Επιτροπή για την ενίσχυση των βιβλιοθηκών είναι ένας φορέας που ήδη από το 2003 προσπαθεί να υλοποιήσει δράσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση. Σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια σε θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος διοργανώνονται επί ετήσιας βάσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη εισήγηση στοχεύει να ενημερώσει για την επιτροπή και τις δράσεις της, αλλά και μέσω συζήτησης να αφουγκραστεί το κοινό και τις νέες του γνωστικές ανάγκες προς στήριξη.

 

Κώστας Βόγδανος, Χρίστινα Τράπτσιου, Σπύρος Πιέρρος 

 «Δράσεις στις Βιβλιοθήκες. Βιβλιοθήκες σε δράση»

 H Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης είναι ένα δίκτυο βιβλιοθηκών στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, το πυκνότερο δίκτυο βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Τα τελευταία τρία χρόνια, προσπαθήσαμε, χωρίς οικονομικούς πόρους, να κάνουμε τις βιβλιοθήκες περισσότερο ορατές και χρήσιμες. Παρουσιάζουμε ένα σημαντικό ποσοτικά και ποιοτικά έργο και προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στη βασική αποστολή μας που σχετίζεται με την μόρφωση, την καλλιέργεια, την ψυχαγωγία. Η συνεισφορά μας στην κοινωνική συνοχή είναι ένα παράπλευρο αποτέλεσμα της δράσης μας και το καταφέρνουμε κάνοντας άνοιγμα στην κοινωνία, καλλιεργώντας τη συλλογικότητα, την συμμετοχή και την αλληλεγγύη.

 

Πετρούλα Βόλτση

«Δημοτικές Βιβλιοθήκες Δήμου Καλαμαριάς: αλληλεπίδραση στο ψηφιακό και φυσικό χώρο»

 Οι δωρεάν υπηρεσίες που παρέχουν οι δημοτικές βιβλιοθήκες στους πολίτες αποκτούν την περίοδο οικονομικής κρίσης ιδιαίτερη σημασία. Στην εισήγηση αυτή γίνεται αναφορά για το πως αλληλεπιδρούν ψηφιακά οι Βιβλιοθήκες της Καλαμαριάς με το κοινό τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον ηλεκτρονικό κατάλογο ΚΟΗΑ, αλλά και στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ταυτόχρονα στο φυσικό χώρο των βιβλιοθηκών το κοινό συμμετέχει σε μια σειρά δραστηριοτήτων με άξονα τις συλλογές των βιβλιοθηκών, αλλά και τα ενδιαφέροντά του.

 

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

 «Βιβλιοθήκες & κοινωνία εντός και εκτός των τειχών: “Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω”»

Οι κοινωνίες αλλάζουν, γίνονται πολυπολιτισμικές, τόσο συμμετοχικές όσο και γεμάτες ανισότητες. Οι πολίτες αλλάζουν, δικτυώνονται αλλά και απομονώνονται. Γίνονται πολίτες της τεχνολογίας, του Web και των κοινωνικών δικτύων. Οι βιβλιοθήκες αλλάζουν και πρέπει να αναπροσδιορίσουν το ρόλο τους μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό και συνάμα αναδυόμενο περιβάλλον «ξηρασίας». Οι βιβλιοθήκες αλλάζουν ζωές και πρέπει να αγγίξουν και αλλάξουν τις δικές μας, της γειτονιάς μας, της περιοχής μας, της κοινωνίας μας. Πέρα από τείχη και μεσοτοιχίες.Η παρουσίαση αυτή, πέρα από παραδείγματα καλών πρακτικών που θα προβάλει για την αλλαγή στο ρόλο της βιβλιοθήκης, τους προβληματισμούς που θα προσπαθήσει να θέσει για το ρόλο της βιβλιοθήκης στην κοινωνία, θα προτείνει 1+ πρακτικούς τρόπους για ένα σχέδιο δράσης των βιβλιοθηκών στην τοπική κοινωνία.

 

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος

«Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της Ελλάδος στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής»

Σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που βιώνει η χώρα μας δοκιμάζεται σοβαρά η Συνοχή της Κοινωνίας και αναπτύσσονται φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού που θέτουν εν αμφιβόλω την συνέχιση της κοινής συμβίωσης χωρίς συγκρούσεις και αποκλεισμούς. Οι Βιβλιοθήκες ως φορείς της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και πληροφοριακής υποδομής της κοινωνίας,  με τα δημοκρατικά και πανανθρώπινα χαρακτηριστικά τους, μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς ένταξης των πολιτών,  ιδιαίτερα των μειονεκτούντων ομάδων, στην κοινωνία της πληροφορίας, την υποστήριξη της εκπαίδευσης,  της μάθησης και της έρευνας, τη στήριξη προγραμμάτων δια-βίου μάθησης, τη υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την ανάληψη ρόλων και δράσεων ενδυνάμωσης της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Στην εισήγηση αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των Βιβλιοθηκών που τους επιτρέπουν να διαδραματίσουν αυτούς τους ρόλους, και παρουσιάζονται πρωτοβουλίες και δράσεις των Βιβλιοθηκών που όταν τις αναλαμβάνουν τους επιτρέπει να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή και την αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου. Παρουσιάζονται και αναλύονται  τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που διενήργησε το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες  της Ελλάδος για την διερεύνηση τέτοιων δράσεων που υλοποιούν. Παρατίθενται προτάσεις και προτείνονται πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν τόσο από την πολιτεία όσο και από τις επιμέρους Βιβλιοθήκες για να μπορέσουν οι Βιβλιοθήκες να διαδραματίσουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα ρόλους φορέων στήριξης της κοινωνικής συνοχής.

 

Βαλεντίνη Καμπατζά

«Η ανάγνωση ενός βιβλίου ως μέσον διαφυγής από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα
ο ρόλος των δημοσίων – δημοτικών βιβλιοθηκών»

 Η ανάγνωση ενός βιβλίου συνιστά μία ιδιαίτερη τέχνη, η οποία θεμελιώνεται στη γόνιμη και αρμονική συνεργασία συγγραφέα και αναγνώστη. Διαμέσου της πρόσληψης, ενίοτε, ο αναγνώστης οδηγείται σταδιακά στα φαντασιακά μονοπάτια ενός κόσμου διαφορετικού, αλλά συχνά, σαγηνευτικού. Η δε επιλογή του συγκεκριμένου έργου συνιστά μία προσωπική υπόθεση του δέκτη, σύμφωνη με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του. Τα πλεονεκτήματα της ανάγνωσης είναι ποικίλα και αξιόλογα: αμέτρητες γνώσεις, εμπειρίες, περιγραφή καταστάσεων και χαρακτήρων, πολλές φορές άγνωστων στον αναγνώστη, συμβολή στη βελτίωση εξειδικευμένου λεξιλογίου και τρόπων έκφρασης κ.ά. Ειδικότερα, στην ελληνική πραγματικότητα, το βιβλίο συνιστά ένα αποτελεσματικό μέσον διαφυγής από τις ολέθριες συνέπειες της οικονομικής-πολιτισμικής κρίσης, δεδομένου ότι προσφέρει στιγμές χαλάρωσης, ανακούφισης, ξεγνοιασιάς και συγχρόνως, προβληματισμού. Πολύτιμοι αρωγοί στην όλη προσπάθεια παραμένουν οι δημόσιες – δημοτικές βιβλιοθήκες, που διαμέσου της ανιδιοτελούς προσφοράς υπηρεσιών, πλούσιου έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, αλλά και του εξειδικευμένου προσωπικού τους, συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική, ψυχολογική αποσυμφόρηση του ελληνικού αναγνωστικού κοινού και ταυτόχρονα, στη βελτίωση του πνευματικού-πολιτισμικού του επιπέδου.

 

Μαρία Καπία

«Η μεταμόρφωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας και η συμβολή της στο κοινωνικό γίγνεσθαι της τοπικής κοινότητας»

 Πολλά έχουν ειπωθεί και υπάρχουν ακόμη υψηλότερες προσδοκίες από τις βιβλιοθήκες δημόσιες ή δημοτικές και ειδικά σε δύσκολες περιόδους για την κοινωνία, όπως η δυσμενής οικονομική συγκυρία που βιώνουμε! Μπορεί όμως μια βιβλιοθήκη να σταθεί δίπλα στα μέλη μιας κοινωνίας που βρίσκονται σε «πνευματική κατάθλιψη»; Στο ερώτημα αυτό προσπαθεί να δώσει απάντηση η εισήγηση που αφορά τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας, η οποία διανύοντας μια περίοδο «γκρίζα» κατάφερε όχι μόνο να σταθεί στα πόδια της, αλλά να μεταμορφωθεί και να συμπαρασύρει και την τοπική κοινότητα σε αυτή τη μετάλλαξη της. Πως το κατάφερε; Οι απαντήσεις θα δοθούν στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ.

 

Δαμιάνα Κουτσομίχα

«Μια βιβλιοθήκη για 10»

 Η βιβλιοθήκη ενός ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μπορεί να λειτουργεί ως καταλύτης κοινωνικής συνοχής σε ομάδες ανθρώπων με πολλές και διαφορετικές ανάγκες. Οι προκλήσεις πολλές, όπως και οι πολυποίκιλοι τρόποι ενσωμάτωσης της στον εκπαιδευτικό, εργασιακό και πολιτισμικό χάρτη του ιδρύματος. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι τρόποι, οι σκέψεις και οι ιδέες όπως αυτές εφαρμόζονται στη βιβλιοθήκη ‘Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή’ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

 

Δημήτρης Πολίτης – Xριστίνα Κυριακοπούλου 

«Η βιβλιοθήκη ως θεσμός ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών, της αλληλεγγύης & της κοινωνικής προσφοράς. Προκλήσεις και προοπτικές για ένα καλύτερο «αύριο»

 Στην εισήγηση εξετάζεται ο ρόλος των δημοσίων/δημοτικών βιβλιοθηκών στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Γίνεται αναφορά στην οργανωτική τους δομή, τον τρόπο παρέμβασης στις τοπικές κοινωνίες συνδυάζοντας παραδοσιακές με νέες μεθόδους. Αναδεικνύονται οι τομείς παρέμβασης, όπως καταπολέμηση της φτώχειας ως κοινωνικού φαινομένου, άλλες κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα, η προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Σημαντικό ρόλο μπορεί να έχουν δράσεις φιλανθρωπίας, προάσπισης θεμελιωδών δικαιωμάτων, μορφές εθελοντικής δραστηριότητας, δημιουργικής έκφρασης και πνεύματος αλληλεγγύης, υπέρ των λιγότερο ευνοούμενων ατόμων με την αναζήτηση νέων θέσεων εργασίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων & πρακτικών. Επισημαίνονται οι αλλαγές που συντελούνται καθημερινά στις δημόσιες/δημοτικές βιβλιοθήκες με τη διάθεση όλο και περισσότερων πληροφοριών από το διαδίκτυο, e-books, κλπ, και αν αυτές οι αλλαγές αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σ’ αυτές. Βασική προτροπή θα είναι να δοθεί έμφαση στους πολίτες και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν εν μέσω και της οικονομικής κρίσης, καθώς βασική επιδίωξη της βιβλιοθήκης είναι να αποτελεί ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται, επιχειρώντας να επανεξετάσει, αναδιαμορφώσει, ανανεώσει το ρόλο της και τη συνολική της πορεία επ’ ωφελεία του κοινωνικού γίγνεσθαι.

 

Γιώργος Μπίκας 

«Οι βιβλιοθήκες κέντρα δημιουργικότητας σε περίοδο κρίσης:
Το παράδειγμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας»

 Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη βράβευσή της από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates με το Διεθνές Βραβείο “Πρόσβαση στη Γνώση 2010″ εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα της πόλης, το βασικό χώρος συνάντησης, γνώσης και επιμόρφωσης για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Το σημείο που συνομιλεί διαρκώς με ό,τι πιο σύγχρονο συμβαίνει διεθνώς στο χώρο των βιβλιοθηκών, δίνοντας υγιείς διεξόδους στους πολίτες και συνεισφέροντας σημαντικά στην άνοδο της ποιότητας της ζωής τους. Καινοτόμες υπηρεσίες, νέες κοινωνικές υπηρεσίες, νέες πηγές πληροφόρησης και δημιουργικότητα τα κύρια χαρακτηριστικά της  καθημερινής ζωής στη βιβλιοθήκη.

 

Κατερίνα Νικολάου

Δημοτική βιβλιοθήκη Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος»
90 Χρόνια ιστορίας και παρουσίας

 Από το 1924 έως σήμερα, εκτός από το διάστημα (1940-1945), η Δημοτική βιβλιοθήκη Καστοριάς προσφέρει αδιαλείπτως τις υπηρεσίες της στους πολίτες του Νομού Καστοριάς και ειδικότερα μεριμνά για την: συστηματική οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, την ανάδειξη της συλλογής μέσα από τα σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία αναζήτησης της γνώσης, την-συγκέντρωση και διατήρηση της τοπικής βιβλιογραφίας, την προστασία και ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς, την υποστήριξη και ενίσχυση της παιδείας, του πολιτισμού της έρευνας και εν γένει της δημιουργίας. Την υποστήριξη για προσωπική και δια βίου μάθηση όλων των ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού,την συνεργασία με άλλους φορείς κυρίως εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολιτιστικούς χώρους, καθώς και την διοργάνωση επιμορφωτικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων για μικρούς και ενήλικες αναγνώστες. Και τέλος για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας επιχειρείτε με στοχευμένες δράσεις να ανακτήσει ένα κοινό που κάποια στιγμή προσκολλήθηκε σε κάποια άλλη πηγή γνώσης και ψυχαγωγίας. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε επικεντρωμένοι τα τελευταία χρόνια με όλο και περισσότερο διαφορετικές θέσεις και προτάσεις ούτως ώστε να ικανοποιήσουμε μεγαλύτερο αριθμό συμπολιτών μας.

 

Χάιδω Πανταζή

« Ραψάνη ,μια φορά κι ένα χωριό …στα χρόνια της κρίσης!
Οι υπηρεσίες της Δημοτικής βιβλιοθήκης Ραψάνης στα πλαίσια της Τοπικής Κοινότητας»

 Η Δημοτική βιβλιοθήκη Ραψάνης βρίσκεται στο ημιορεινό χωριό Ραψάνη του Δήμου Τεμπών, γνωστό για το περίφημο κόκκινο κρασί του. Σε μια περιοχή κατά βάση αγροτική, κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και με τουριστική κίνηση κυρίως του καλοκαιρινούς μήνες, η βιβλιοθήκη προσάρμοσε τις υπηρεσίες που προσφέρει προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης σχεδόν όλων των αναγκών των κατοίκων του χωριού, αποτελώντας το κέντρο της τοπικής κοινωνίας. Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, η βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες πλήρη ενημέρωση για προκηρύξεις, νέες θέσεις εργασίας και αποτελεί το συνδετικό κρίκο με την έδρα του Δήμου, σε συνεργασία με όλους του τοπικούς φορείς οργανώνει την τουριστική προβολή του χωριού, συμμετέχει έμπρακτα ακόμη και στην διανομή τροφίμων προς στους ασθενέστερους κατοίκους της περιοχής της και βοηθάει το αγροτικό πληθυσμό ενημερώνοντας καθημερινά από την μεταβολή των καιρικών συνθηκών μέχρι τις δηλώσεις καλλιέργειας που καταθέτουν.

 

Ιωάννα Στεργιοπούλου

 «Η σύζευξη και το όραμα», παρελθόν, παρόν & μέλλον της «Κοβεντάρειου» Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης»

Με τη μακριά διαδρομή– τρεισήμισι συναπτών αιώνων!- μιας απ’ τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας, της «Κοβενταρείου» Δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης, ασχολείται η παρούσα εισήγηση. Ακροθιγώς κι επιγραμματικά δείχνει την πορεία της στο χρόνο, τις σημαντικές συλλογές της, κάνει μια μικρή αναφορά στις δράσεις της και καταλήγει σε μια πρόκληση-πρόσκληση! Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο άμεσο μέλλον, παρουσιάζοντας το νέο της κτήριο, 7.000 τμ (παραδοτέο το 2015), που- σε πλήρη αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας – της βιβλιοθήκης της Κοζάνης, προμηνύεται υπέροχο!