Εμμανουήλ Γαρουφάλλου
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
E-mail: mgarou@libd.teithe.gr

Χαράλαμπος Τσολάκης
Εκπρόσωπος ΠΕΤ Βορείου Ελλάδος
Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης
Ε-mail: ha_tsolakis@yahoo.gr